Ik Doneer voor Fietsen voor Mali

MISSIE & VISIE

Missie

Fietsen voor Mali is een project van Stichting Djenné en heeft een drieledig doel:

  1. 300 kinderen van Campus Djenné voorzien van een fiets (waarvan de eerste 150 in 2015).
  2. Het opzetten van een fietswerkplaats waar een selectie jongeren wordt opgeleid tot fietsmonteur.
  3. Het sponsoren van Zef en Henrie Stribos’ fietstocht van Marrakech naar Djenné.

Om dit project te kunnen bekostigen is Fietsen voor Mali opzoek naar donateurs en sponsors. Help jij mee minimaal 10.000 euro in te zamelen?

Visie

Mali is een van de armste landen ter wereld, het staat op de 174e plaats van de 177 landen op de VN ontwikkelingsranglijst 2014. De realiteit is dat een groot deel van de bevolking maar net kan voorzien in de eerste levensbehoeften.

Net als voor Stichting Djenné staat voor Fietsen voor Mali de menselijke ontwikkeling centraal. De lokale bevolking in Djenné (waar de stichting het meest actief is) kent een community-filosofie: families leven met elkaar en zorgen voor de totale woongemeenschap, dus ook voor wezen, jongeren en ouderen. Stichting Djenné en Fietsen voor Mali nemen deze filosofie over.

Hier voegen wij aan toe dat hulp en zorg verlenen als middel dient om ontwikkeling op gang te krijgen. Niet het geven van hulp als uiteindelijke doel maar de zelfredzaamheid en waardigheid van een groep of individu.

Zo ziet Fietsen voor Mali de fiets als een hulpmiddel om de zelfstandigheid, mobiliteit en een stukje vrijheid van de gebruikers te bevorderen.

Bekijk het filmpje,
en help de kinderen in Djenné
aan een fiets!